„Az OFFI a jog- és okiratbiztonság letéteményese. A nyelvi közjegyzői modellben történő fordításhitelesítés nemzetbiztonsági kockázatot jelent.”